reede, 5. jaanuar 2018

Õpilaste teadusfestival


Õpilaste teadusfestival on pidu kõikidele teadushuvilistele – lastele ja õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele jne.


Festival toimub kord aastas aprillikuus.
2018. aasta festival toimub 12.-13. aprillil Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.
FESTIVALIL
 • esinevad stendiettekannetega  õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad, kelle hulgast valitakse välja riiklike preemiate ja eriauhindade saajad, mida annavad välja erinevad asutused. Ka külastajad saavad sõna sekka öelda ja oma lemmiku valida!
  Kõigi konkursile esitatud tööde kokkuvõtted leiab kogumikust Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2017 kogumik
 • saab vaadata, mida põnevat teavad ja on uurinud algklasside lapsed;
 • saab näha teadushuviringide ja -teatrite etendusi;
 • saavad õpilased osaleda töötubades;
 • on õpetajatel võimalus osaleda seminaridel.
Kes on oodatud festivali külastama?
 • Üldhariduskoolide õpilased, uurimistööde juhendamise ja korraldamisega seotud õpetajad, klassiõpetajad
 • Huviringide õpilased ja juhendajad
 • Õpilaste pered ja tuttavad
 • Teadlased ning teadusasutuste ja ettevõtete töötajaid
 • Kõik, kes on ühel või teisel moel (õpilas)teadusest huvitatud.
Miks tulla?
 • Õpilased, kellel gümnaasiumis või põhikoolis uurimistöö tegemine käsil või ees, saavad väga hea ülevaate konkursil osalevate uurimistööde teemadest, kasutatud meetoditest, järelduste tegemise ja tulemuste esitlemise võimalustest.
 • Uurimistöid juhendavad õpetajad saavad oma töö arendamiseks ülevaate konkursitöödes kasutatud metoodikast, teemavalikust ja tööde tasemest.
 • Noorematele õpilastele pakub tihe ja huvitav festivaliprogramm kokkupuudet erinevate teadusvaldkondadega ning rikastab õppetööd koolivälise keskkonnaga.
 • Festivalil saab ülevaate üldhariduskoolis tehtavate uurimistööde sisust ja tasemest ning tutvuda erinevate teaduse populariseerijate tegevustega, kes noorte huvi teaduse ja tehnoloogia vastu äratavad.
 • Algkooliõpilaste projekte uurides saab selgeks, et teadusega saab tegelda juba esimestest klassidest alates.
 • Soovitame festivali õppetööga sidumiseks kasutada selleks loodud vaatluslehti.
Õpilaste Teadusfestivali külastamine on TASUTA!

Õpilaste Teadusfestivalil on uurimis- ja katseprojekte tutvustamas ka 1.-6. klassi õpilased. Projekte tutvustatakse festivali mõlemal päeval.
Projektid valitakse välja konkursil, mille tähtaeg on 1. veebruar 2018. Täpsem info konkursi kohta ja osalemistaotluste esitamine avatakse jaanuaris 2018 Eesti Teadusagentuuri veebilehel.

 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar