reede, 5. jaanuar 2018

Eesti Tervishoiu Muuseum ootab külla


TEEME MUSI MAGUSAKS (algklassidele)
Avastame üheskoos kust veel peale suhkrutoosi on võimalik leida suhkrut, milleks suhkruid looduses kasutatakse, milleks sipelgad peavad lehmi ja miks inimestele ning loomadele magus maitseb.
Saame teada mida meie keha teeb suhkruga ja mis saab siis kui sööme suhkruid liiga palju või on neid meie toidus hoopis liig vähe.
Reastame ise toiduained nende magususe järgi ja võrdleme millistes neist on enam suhkruid. Otsime vastuseid, et milline on siis üks õige magus elu.
Haridusprogramm on loodud näituse "Elada või mitte? Suhkrus on küsimus" juurde.
Kestus: 45 min

Õpilaste teadusfestival


Õpilaste teadusfestival on pidu kõikidele teadushuvilistele – lastele ja õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele jne.


Festival toimub kord aastas aprillikuus.
2018. aasta festival toimub 12.-13. aprillil Tartus, Eesti Rahva Muuseumis.
FESTIVALIL
 • esinevad stendiettekannetega  õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad, kelle hulgast valitakse välja riiklike preemiate ja eriauhindade saajad, mida annavad välja erinevad asutused. Ka külastajad saavad sõna sekka öelda ja oma lemmiku valida!
  Kõigi konkursile esitatud tööde kokkuvõtted leiab kogumikust Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2017 kogumik
 • saab vaadata, mida põnevat teavad ja on uurinud algklasside lapsed;
 • saab näha teadushuviringide ja -teatrite etendusi;
 • saavad õpilased osaleda töötubades;
 • on õpetajatel võimalus osaleda seminaridel.
Kes on oodatud festivali külastama?
 • Üldhariduskoolide õpilased, uurimistööde juhendamise ja korraldamisega seotud õpetajad, klassiõpetajad
 • Huviringide õpilased ja juhendajad
 • Õpilaste pered ja tuttavad
 • Teadlased ning teadusasutuste ja ettevõtete töötajaid
 • Kõik, kes on ühel või teisel moel (õpilas)teadusest huvitatud.
Miks tulla?
 • Õpilased, kellel gümnaasiumis või põhikoolis uurimistöö tegemine käsil või ees, saavad väga hea ülevaate konkursil osalevate uurimistööde teemadest, kasutatud meetoditest, järelduste tegemise ja tulemuste esitlemise võimalustest.
 • Uurimistöid juhendavad õpetajad saavad oma töö arendamiseks ülevaate konkursitöödes kasutatud metoodikast, teemavalikust ja tööde tasemest.
 • Noorematele õpilastele pakub tihe ja huvitav festivaliprogramm kokkupuudet erinevate teadusvaldkondadega ning rikastab õppetööd koolivälise keskkonnaga.
 • Festivalil saab ülevaate üldhariduskoolis tehtavate uurimistööde sisust ja tasemest ning tutvuda erinevate teaduse populariseerijate tegevustega, kes noorte huvi teaduse ja tehnoloogia vastu äratavad.
 • Algkooliõpilaste projekte uurides saab selgeks, et teadusega saab tegelda juba esimestest klassidest alates.
 • Soovitame festivali õppetööga sidumiseks kasutada selleks loodud vaatluslehti.
Õpilaste Teadusfestivali külastamine on TASUTA!

Õpilaste Teadusfestivalil on uurimis- ja katseprojekte tutvustamas ka 1.-6. klassi õpilased. Projekte tutvustatakse festivali mõlemal päeval.
Projektid valitakse välja konkursil, mille tähtaeg on 1. veebruar 2018. Täpsem info konkursi kohta ja osalemistaotluste esitamine avatakse jaanuaris 2018 Eesti Teadusagentuuri veebilehel.

 

Küünlaümbriste ja patareide jaht

 
"Küünlaümbriste jaht" ja "Patareijaht" on lastele ja noortele suunatud keskkonnakampaaniad, mille raames kutsutakse leidma võimalikult palju tühjaks põlenud alumiiniumist teeküünlaümbriseid ja tühjasid patareisid.  NB! Tegemist ei ole tarbimiskampaaniaga: eesmärk on vähendada loodusesse sattuvate ümbriste ja patareide hulka!

"Küünlaümbriste jaht" tähistab tänavu oma 5. sünnipäeva!

Esimest korda toimus kampaania 2013. aastal. Toona oli kampaania suunatud ainult 1.-6. klasside õpilastele. 2015. aastal otsustati kampaaniaga kaasata ka lasteaialapsi ja 7.-12. klasside õpilasi. Neljandaks hooajaks kasvas osalejate arv võrreldes esimese hooaja osalejatega üle 4 korra. Samuti lisandus "Küünlaümbriste jahi" kampaaniale 2016/2017 hooajal "Patareijaht", mille raames kogutakse tühjasid  A, AA, AAA ja nööp-patareisid. 

Supervisioon õpetaja töös

Koolitus Tallinna Ülikoolis.

Link siin: KOOLITUS