esmaspäev, 12. september 2016

Koolituskutse

1.-5.klassi õpetajate täiendkoolitus


Hea õpetaja, Meil on rõõm teatada, et Tervise Arengu Instituudil on valminud õpetajaraamat, mis aitab arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi sisaldades tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. 
Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides. 
 2016. aasta II poolaastal korraldab Tervise Arengu Instituut õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks 1.-5.klassi õpetajatele veel 5 koolitust. 
Koolitused toimuvad: - 29.09.2016 Rakveres.
 - 03.10.2016 Paides. 
 - 24.10.2016 Saaremaal. 
 - 03.11.2016 Raplas. 
 - 07.11.2016 Võrumaal. 

 Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat. Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi. Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õpetajaraamatu „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Lisaks on võimalik koolitusel saada õpetajaraamat sotsiaalsete oskuste õpetamiseks püsiva õpiraskusega lastele (raamat vastab lihtsustatud õppe 1.-5.klassi õppekavale).  Koolitus on osalejatele tasuta. Tranport omafinantseerimisel. 
 Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada liisa.maistrov@tai.ee

 Heade soovidega, 
 Liisa Maistrov
 Koolitusspetsialist 
 www.tai.ee

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar