esmaspäev, 12. september 2016

Koolituskutse

1.-5.klassi õpetajate täiendkoolitus


Hea õpetaja, Meil on rõõm teatada, et Tervise Arengu Instituudil on valminud õpetajaraamat, mis aitab arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi sisaldades tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. 
Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides. 
 2016. aasta II poolaastal korraldab Tervise Arengu Instituut õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks 1.-5.klassi õpetajatele veel 5 koolitust. 
Koolitused toimuvad: - 29.09.2016 Rakveres.
 - 03.10.2016 Paides. 
 - 24.10.2016 Saaremaal. 
 - 03.11.2016 Raplas. 
 - 07.11.2016 Võrumaal. 

 Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat. Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik. Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi. Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õpetajaraamatu „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  Lisaks on võimalik koolitusel saada õpetajaraamat sotsiaalsete oskuste õpetamiseks püsiva õpiraskusega lastele (raamat vastab lihtsustatud õppe 1.-5.klassi õppekavale).  Koolitus on osalejatele tasuta. Tranport omafinantseerimisel. 
 Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada liisa.maistrov@tai.ee

 Heade soovidega, 
 Liisa Maistrov
 Koolitusspetsialist 
 www.tai.ee

neljapäev, 1. september 2016

Õpilasleiutajate riiklik konkurss


Sellel aastal otsime konkursi osavõtjate seast koos Eesti Rahvusringhäälinguga 6–12-aastasi leiutajaid (Eesti otsib leiutajat!), kellest Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmivad dokumentaalsed lühiportreed.
Konkursi tähtaeg 17. oktoober 2016

Konkursile ootame leiutisi, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme ja aitavad elu paremaks muuta. Konkreetset teemat esitatavatele leiutistele sõnastatud ei ole.

Läheneva Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaga (vt EV100.ee) seoses on konkursile esitatavad ideed kingitus riigi sünnipäevaks.

Tööde esitamine www.etag.ee/konkursid

Kontakt ja lisainfo: Margit Lehis, Eesti Teadusagentuur, margit.lehis@etag.ee, tel 730 0335, 520 3270
Täpsem info http://www.etag.ee/tegevused/konkursid/opilasleiutajate-konkurss/Hea õpetaja!

Meil on hea meel teid tervitada NUKU 65. teatrihooaja hakul. Oktoobri keskpaigast alates oleme tagasi vanalinnas! Sügiskuude teatripileteid saab väga hea hinnaga soetada nüüd. Meie piletikampaania algab homme ja kestab 11. septembrini.

Kampaaniahinnaga pileteid on piiratud koguses. Et kampaaniahinnaga pileteid saada, peab nende eest tasuma hiljemalt 11. septembril.

Piletikampaania hindadega saab tutvuda aadressil www.nuku.ee/kampaania

Grupibroneeringuid võtavad nii e-kirja kui telefoni teel vastu meie kassa ja müügijuht.
Ootame teie soove aadressidel kassa@nuku.ee
või myyk@nuku.ee ning telefonidel 6679 555 või 6679 510.

Elamusteni ja kohtumisteni!
Teie NUKU teater ja muuseum

 
 

Raplamaa keskkonnahariduse infopäev 

 Aeg: Kolmapäev, 14. september 2016 algusega 14.00  Koht: Rapla Keskraamatukogu saal, Lasteaia 5, Rapla 

Päevakava: 
14.00 Saabumine, registreerumine

14.10 Uueks õppeaastaks tutvustavad keskkonnahariduslikke õppeprogramme ja keskkonnahariduse edendamise võimalusi:
Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Sillaotsa Talumuuseum
Järvemuuseum (Võrtsjärve õppekeskus)
SA KIK
RMK
Keskkonnaamet
Esinejaid võib veel lisanduda

16.00 Võimalus broneerida aegu Keskkonnaameti õppevahendite laenutamiseks, õppematerjalide jagamine

 16.20 Infopäeva kokkuvõte

 Registreerimine: kuni 12. septembri õhtuni maarika.mannil@keskkonnaamet.ee või telefonil 53 285 846

 Lisainfo: Maarika Männil, tel 53 285 846 maarika.mannil@keskkonnaamet.ee

Korraldajal on õigus teha päevakavas täiendusi ja muudatusi.

Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (1.-5. klass)

Tervise Arengu Instituut kutsub osalema "Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (1.-5. klass)"  koolitusel.Toimumise aeg: 03. november 2016
Toimumise koht: Rapla Maavalitsus
Sihtrühm: klassiõpetajad, inimeseõpetuse õpetajad, tugispetsialistid.
 Keel: eesti keel
 Korraldaja: Tervise Arengu Instituut
 Hind: tasuta
 Eesmärk: Koolituse eesmärk on anda õpetajatele vajalikud eelteadmised, kuidas arendada õpilaste eluoskuseid ning viia läbi ennetustööd õppekava raames.
Oodatav tulemus: Koolituse lõpus osaleja: rakendab kriitilise mõtlemise ja otsuste langetamise oskuste, suhtlemisoskuste ning enesejuhtimisoskuste arendamise metoodikat;
mõistab ja rakendab efektiivsete koolipõhiste ennetusprogrammide põhimõtteid;
analüüsib Eesti noorte uimastitarvitamise hetkeolukorda ja omab ülevaadet Eestis enamlevinud uimastitest ja kirjeldab uimastisõltuvuse kujunemise protsessi;
oskab ainetundides kasutada riikliku õppekava rakendamisel uimastiennetuse õpetajaraamatut.
Materjalid: Igale osalejale paberkandjal Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile
Lisaks on võimalik koolitusel saada õpetajaraamat sotsiaalsete oskuste õpetamiseks püsiva õpiraskusega lastele (raamat vastab lihtsustatud õppe 1.-5.klassi õppekavale).
Koolitaja(d): Helve Saat, Erle Põiklik 

Koolituse päevakava

09.45-10.00 Kogunemine.

10.00-11.45 Tutvumine, sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus. Ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus. Efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted. Õpetajaraamatu kontseptuaalsed alused.

11.45-12.30 Lõuna.

12.30-14.15 Otsuste langetamise metoodika. Ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed. Enesejuhtimise metoodika.

14.15-14.30 Paus.

14.30-16.15 Otsuste langetamise metoodika. Suhtlemisoskuste arendamise metoodika. Kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja jätkutoe tutvustus. Tagasiside.

Kontakt: Liisa Maistrov 
 Telefon: 659 3923 
 E-post: liisa.maistrov@tai.ee 

Koolitusele saab registreeruda siit. Registreerumine toimub kuni vabade kohtade täitumiseni.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa osaleda, siis palun andke sellest kindlasti eelnevalt teadaliisa.maistrov@tai.ee
Registreerunud osaleja e-posti aadressile saadetakse täpne informatsioon 3 päeva enne koolituspäeva toimumist.

Kava PDF:

Koolituskava (1.-5.klass)