kolmapäev, 13. aprill 2016

Õpilaste keskkonnauurimuste konkurss 2016

SA Kesk- Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus (SA KÕK)  kuulutab välja Järva-ja Raplamaa õpilaste keskkonnauurimuste konkursi. Konkursi eesmärk on kaasa aidata riikliku õppekava loodusteadusliku pädevuse saavutamisele, erinevas eas õpilaste huvi virgutamisele ja süvendamisele looduse, keskkonna ja säästva arengu ning selleteemaliste uurimustööde koostamise vastu.

Konkursile oodatakse uurimustöid neljas vanuserühmas, st kõikide kooliastmete õpilastelt (I – III, IV – VI, VII – IX ) ja gümnasistidelt. Kollektiivselt tehtud tööde puhul on rühma maksimaalne suurus 10 õpilast.

Valminud tööd palume esitada 13. maiks 2016 SA KÕK aadressile (Viljandi 13 B, 72213 Türi) paberkandjal või elektroonselt (e-mail: kristina.gudinas@ut.ee).  
Võib esitada ka 2014/2015. õppeaastal valminud töid. Töö võib olla nii eksperimentaalne kui ka referatiivne.

Hinnatakse originaalsust, rakenduslikkust, meetodite ja kirjanduse õiget valikut ja kasutamist,
analüüsioskust, töö vormistamist. Eksperimentide ja vaatluse eest saab lisapunkte.

Uurimustööde koostamisel ja vormistamisel palume lähtuda õpilaste keskkonnauurimuste koostamise juhendist. Juhend on lisatud manuses.

Uurimustöö koostamine on aega, tahet ja püsivust nõudev intellektuaalne tegevus, mida tuleb kindlasti vääriliselt hinnata. 

Konkursil osalenutele korraldatakse maikuus lõpuüritus, kus autasustatakse iga vanuserühma kolme parimat tööde koostajat ja juhendajat, lisaks on planeeritud 2 õppesõitu (erinevatele vanuserühmadele).

Täiendav info konkursi kohta SA Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskuse telefonilt
50 39 073 või eeltoodud meiliaadressil kristina.gudinas@ut.ee

PALUME TEATADA, KOOLI  SOOVIST  KONKURSIL OSALEDA
25.aprilliks 2016 eeltoodud meilile ja anda ka kontaktisiku koordinaadid, et vajadusel saaksime temaga kontakteeruda.

esmaspäev, 4. aprill 2016

Suveseminar “JUTUSTA, LOE JA MÄNGI!“




MTÜ Wäega Wärk ja Rahvakultuuri Keskuse Jutukooli koostööprojekt
Suveseminar “JUTUSTA, LOE JA MÄNGI!“
9.06.2016 algusega 10.00-16.30 Naistevalla külamajas Märjamaa vallas

Suveseminaril räägivad muinasjuttudest:
Krista Kumberg  - Lääne maakonna keskraamatukogu lasteosakonna bibliograaf, lastekirjanduse kriitik, lektor ja uurija.
Piret Päär – (MA) Rahvakultuuri Keskuse suulise pärimuse spetsialist, Jutukooli eestvedaja, jutuvestja ja koolitaja.
Piret Kukk -(MA) lasteaiaõpetaja ja nukumeister, jutuvestjate ühenduse "Pööripäevaklubi" eestvedaja.

Krista Kumberg: ”Muinasjutud on kaunid, kasulikud ja visad nagu võililled. Nad on end poetanud kõikjale – ilukirjandusse, filmikunsti, teatrisse, reklaamidesse jne. Vaatlen oma loengus seda, kuidas kaasaegne (laste)kirjandus kujutab vanadest lugudest tuttavaid pahalasi. Alates sellest, et neid ei peaks üldse kartma, kuni selleni, et pahalase seisus on hoopis peen ja ihaldusväärne. Arutleme koos kuulajatega, mis signaale säherdune asi saadab. Teisalt võib tunduda, et muinasjutud, olgu siis pärimuslood või autorimuinasjutud, on lapse kasvamise toetajatena tõhusamad ja paremad kui tõsielujutud. Viimasel ajal on aga ilmunud ridamisi sügavasisulisi tõsielujutte igale eale ning nende kõrvale ka taolisi, mille kohta saab öelda maagiline realism. Oma loengu käigus analüüsin mitmeid autoreid ja nende loomingut.“
Piret Päär: “Olen tihti kogenud, et inimesed ei tee vahet rahva- ja muinas – ja autorijuttudel.  Kus kulgevad nende žanrite  piirid? Kas iga kirjanik on muinasjutuvestja? Kuidas seda ära tunda? Neil teemadel arutlemegi ja lisaks tutvustan muidugi erinevaid rahvajutu-, muinasjutu- ja autorijutukogumikke, kust õpetajad ja lapsevanemad võiksid häid lugusid jututamiseks, ettelugemiseks ja mängimiseks leida.”
Piret Kukk: ”Lugusid saab jutustada ka nööri, paberi ja pliiatsiga. See on omamoodi mäng, mis haarab erinevaid meeli. Tutvustan nöörimänge, origamit, kirigamit, joonistamismänge. Kord sellelaadse jutuvestmise ja lugude loomise  mõnu kättesaanu, ei saagi enam sellest lahti.“
Sihtgrupp: õpetajad, kasvatajad, lapsevanemad, vanavanemad.
Eesmärk avardada inimeste teadmisi jutuvestmise valdkonnas, tutvustada jutuainest, mida lastele pajatada, ette lugeda või mängimiseks võtta.
Osalemine 15 eur.
Lisaks soovi korral toitlustamine 5 eur sularahas kohapeal.
Info ja registreerumine MTÜ Wäega Wärk
Eve Burmeister ewebur@gmail.com tel 56157757
Osalejatele väljastatakse Rahvakultuuri Keskuse koolitustunnistus (8 akadeemilist h)
Toetab Raplamaa Omavalitsuste Arengufond