esmaspäev, 28. märts 2016

1.kooliastme õpioskuste olümpiaad

12. aprillil ootame maakonna koolide 1.-3. klasside esindajaid Kohila Gümnaasiumisse 
õpioskuste olümpiaadile

Kuni 15 õpilasega klassi esindab 1 õpilane ning 16 või enama õpilasega klassi 2 last.
Kaasa võtta pinal ja vahetusjalanõud.
Täpsem info koolide klassiõpetajate esindajatelt.


neljapäev, 17. märts 2016

Emakeele olümpiaad 4.klassidele

15. märtsil toimus taas järjekordne emakeele olümpiaad 4.klassidele. Sel korral võttis osalejad vastu Käru Põhikool, kuhu oli oodatud 27 õpilast 12-st Raplamaa koolist. Pisikeses ent hubases koolimajas toimunud ürituse taga seisis Käru koolipere hoolikalt ettevalmistatud ja läbimõeldud päev.
Emakeele olümpiaadi tööd, mille lahendamiseks oli aega 45 minutit, panid õpilase teadmised proovile nii eesti keele grammatikas, lastekirjanduse tundmises kui vanasõnade ja kõnekäändude kasutamises.
Kõik osalejad andsid olümpiaadil endast parima ning väärivad vaid kiidusõnu. Ent paraku kõik siiski esimesele kohale ei mahu ning esimese kuue koha järjestus järgmine:
1.koht 140 punktiga Laura Schotter Kohila Gümnaasiumist, juhendajaks Kaie Riidak. 2.kohale tuli 138 punktiga Lydia Helene Teder Rapla Ühisgümnaasiumist, juhendajaks Koidula Takk. 3.koha saavutas 127 punktiga Ulla Inger Veri Kohila Gümnaasiumist, juhendajaks Merike Tiidrus. 4.kohale jäi napilt poole punktiga (126,5 p.) Elis Nobel Järvakandi Koolist, juhendajaks Merike Järvik. 5.kohale jõudis 122 punktiga Laura-Lysete Artel Märjamaa Gümnaasiumist ning tema juhendajaks õpetaja Maia Tõnts. 120 punktiga esines 6.koha vääriliselt Elisabet Vaikre Järvakandi Koolist ning tema juhendajaks Merike Järvik.
Olümpiaadi toimumist toetas Raplamaa Omavalitsuste Arengufond ja Käru Kool.

Kaia Poom
Raplamaa klassiõpetajate esindaja

Metoodikapäev Valtu Põhikoolis

11.märtsil kogunesid Raplamaa klassiõpetajad Valtu Põhikooli metoodikapäevale.
Kõigepealt viidi väikeses hubases koolimajas läbi ekskursioon, kus tutvustati maja algklasside poolt. Valtu klassiõpetajad olid välja pannud põnevaid õpilaste töid ning lahkelt jagati nõuandeid ning mõtteid oma tegemistest.
Peale ringkäiku ootas õpetajaid huvitav ettekanne Valtu kooli tööst ja tegemistest, mille viis läbi õpetaja Ebe koos esitlusega. Põnev arutelu erinevatel väljatoodud teemadel, jätkus veel pikemalt ka peale esituse lõppu.
Kui ühiselt kaetud kohvilaua taga taas suud magusaks tehtud, jätkus päev pikalt oodatud käsitöö ja kunstiõpetuse töötoaga. Ebe Luige ettevalmistatud teemad väikestes töönurkades, andsid kõigile kohaletulnud õpetajatele nii võimalust luua midagi ilusat ise, kui viia kaasa põnevaid ideid lastega tegutsemiseks. Kevadiselt rõõmsad tööd kaunistavad järgnevatel kuudel kindlasti päris mitmete koolide stende.
Aitäh Valtu kooli klassiõpetajatele ideedest pakatava ja ergastava päeva eest ning eriliselt suured tänud õpetaja Ebe Luigele, kelle sünonüümiks isekeskis on "põnevad mõtted ja üllatavad ideed", oodatud ja ootust ära tasunud päeva eest!

Kaia Poom
Raplamaa klassiõpetajate esindaja

teisipäev, 15. märts 2016

Folklooripäev Järvakandis ehk ajame Eesti asja!19.veebruar 2016 läheb Järvakandis ajalukku selle poolest, et sel päeval toimus meie koolis Rapla maakonna koolide 4-ndate klasside õpilaste folklooripäev. Oli rõõm ja au võõrustada pea kõiki maakonna koole. Külla olid tulnud Rapla Ühisgümnaasium, Kohila Gümnaasium, Kehtna Põhikool, Eidapere Kool, Valtu Põhikool, Kivi-Vigala Põhikool, Kaiu Põhikool, Kodila Põhikool, Rapla Vesiroosi Gümnaasium, Kabala Lasteaed-Põhikool, Hagudi Põhikool, Vana-Vigala Põhikool, Juuru Kool, Märjamaa Gümnaasium, Alu Lasteaed-Algkool.
Kogu päeva sai toimetada erinevates töötubades, kus sai kas ise midagi valmis meisterdada, jalga keerutada, suu magusaks teha või hoopis näitemängu harrastada.
Folklooripäev tõi kokku mitte ainult toredad õpetajad oma majast, vaid oma ala parimad tegijad ka kogu Järvakandist. Nii toimetasid klaasitoas meie klaasikunstnik Kaja Vaikre abilise Valve Viljakuga, käsitöötoas Rita Merekivi Aleviraamatukogust, teatritoas laste näiteringi juhendaja Rea Uueni, muinasjutu-ja mängukavatoas Merike Rego Noortekeskusest, lustitoas meie õpetajad Eha Teras ja Marianne Sepp, meisterdustoas Aira Jakimenko, Anu-Marii Kask ja Kristi Lehtla ning küpsetus- ja punumistoas õpetajad Piret Oole ja Merike Järvik.
Oli ilus ja tore päev! Täis õiget ja uhket eestlust, vaimsust ning oma juurte tunnetust!


Järvakandi Kooli huvijuht Heivi Kipper

 
 
esmaspäev, 14. märts 2016

Head emakeelepäeva!

                                 
                                Nagu veiklev rõõmus päikselaik
on mu emakeel.
Linnulaul, mil juures nukker maik,
on mu emakeel.
Sündis seal, kus rukis küpseks sai,
minu emakeel.
Lätteveena huulte peale jäi
minu emakeel.

kolmapäev, 9. märts 2016

Käitumisoskuste mängu mentor

Tervise Arengu Instituut pikendab Käitumisoskuste Mängu mentorite pakkumuse esitamise tähtaega!

Käitumisoskuste Mäng on klassis rakendatav sekkumisprogramm, mis ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. VEPA mäng koosneb töövahenditest ja põhimõtetest, mille rakendamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise kontrollimiseks. Mängu eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Loe metoodikast rohkemwww.terviseinfo.ee/vepa ja vaata meie FB lehte www.facebook.com/kaitumisoskustemang
Otsime mängu rakendavate õpetajate juhendamiseks, nõustamiseks ja toetamiseks 2016/2017 õppeaastaks vähemalt 12 eesti ja 3 vene keelt kõnelevat mentorit. Kokku vajab 2016/2017 õppeaastal juhendamist ja nõustamist u. 40 õpetajat üle Eesti. Üks mentor nõustab kokku 1-3 õpetajat.
Teenuse kirjeldus ja nõudmised teenust osutavatele isikutele on toodud SIIN.

Kui soovid VEPA mentoriks saada, siis saada digitaalselt allkirjastatud hinnapakkumus koos elulookirjeldusega hiljemalt 14.03.2016 15:00 UUS TÄHTAEG! e-posti-aadressile: mari.orusalu@tai.ee.

kolmapäev, 2. märts 2016

Emakeele olümpiaad 4.klassidele


15.märtsil kl.12.30 ootab Käru Põhikool Raplamaa 4.klasside õpilasi
emakeele olümpiaadile. 

Igast Raplamaa kooli 4.klassist, kus õpib kuni 15 õpilast, oodatakse osalema 1 klassi esindaja. Alates 16 õpilasega klassist võib osaleda kuni 2 õpilast.
Kaasa võta vahetusjalanõud ning pinal.
Registreerumine oma kooli esindaja kaudu.

Pilt: http://jonaslinde.se/2012/05/the-3-steps-to-finding-win-win-solutions/

teisipäev, 1. märts 2016

Känguru

KÄNGURU on maailma populaarseim matemaatikavõistlus, mille eesmärgiks on mänguliste ülesannete kaudu populariseerida matemaatikat. Võistlusel osalevad õpilased kuues vanuserühmas 1.-12. klassini, kui kool on avaldanud eelnevalt soovi oma õpilastega võistlusest osa võtta. 
Ülesannete lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min. Tulemuste arvestust peetakse õpilaste kohta individuaalselt. Võistlus toimub igal aastal märtsis.

2016. aasta võistlus toimub 17. märtsil.

Täpsem info ja registreerumine: http://www.teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/info-registreerumine-2016