kolmapäev, 13. aprill 2016

Õpilaste keskkonnauurimuste konkurss 2016

SA Kesk- Eesti õppe- ja kompetentsuskeskus (SA KÕK)  kuulutab välja Järva-ja Raplamaa õpilaste keskkonnauurimuste konkursi. Konkursi eesmärk on kaasa aidata riikliku õppekava loodusteadusliku pädevuse saavutamisele, erinevas eas õpilaste huvi virgutamisele ja süvendamisele looduse, keskkonna ja säästva arengu ning selleteemaliste uurimustööde koostamise vastu.

Konkursile oodatakse uurimustöid neljas vanuserühmas, st kõikide kooliastmete õpilastelt (I – III, IV – VI, VII – IX ) ja gümnasistidelt. Kollektiivselt tehtud tööde puhul on rühma maksimaalne suurus 10 õpilast.

Valminud tööd palume esitada 13. maiks 2016 SA KÕK aadressile (Viljandi 13 B, 72213 Türi) paberkandjal või elektroonselt (e-mail: kristina.gudinas@ut.ee).  
Võib esitada ka 2014/2015. õppeaastal valminud töid. Töö võib olla nii eksperimentaalne kui ka referatiivne.

Hinnatakse originaalsust, rakenduslikkust, meetodite ja kirjanduse õiget valikut ja kasutamist,
analüüsioskust, töö vormistamist. Eksperimentide ja vaatluse eest saab lisapunkte.

Uurimustööde koostamisel ja vormistamisel palume lähtuda õpilaste keskkonnauurimuste koostamise juhendist. Juhend on lisatud manuses.

Uurimustöö koostamine on aega, tahet ja püsivust nõudev intellektuaalne tegevus, mida tuleb kindlasti vääriliselt hinnata. 

Konkursil osalenutele korraldatakse maikuus lõpuüritus, kus autasustatakse iga vanuserühma kolme parimat tööde koostajat ja juhendajat, lisaks on planeeritud 2 õppesõitu (erinevatele vanuserühmadele).

Täiendav info konkursi kohta SA Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskuse telefonilt
50 39 073 või eeltoodud meiliaadressil kristina.gudinas@ut.ee

PALUME TEATADA, KOOLI  SOOVIST  KONKURSIL OSALEDA
25.aprilliks 2016 eeltoodud meilile ja anda ka kontaktisiku koordinaadid, et vajadusel saaksime temaga kontakteeruda.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar